Cách phân biệt cá dĩa đực và cái

Hướng dẫn cách phân biệt cá dĩa trống và mái

Cá dĩa là 1 trong những loài cá khó phân biệt chính xác được trống mái đối với hầu hết những bạn mới bắt đầu nuôi cá dĩa sinh sản, tuy nhiên vẫn có 1 số cách để phân biệt được dựa vào 1 số đặc điểm. » Read more